Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Tháng 09 : 1.402
Năm 2021 : 12.113
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định coi, chấm kiểm tra HKII lớp 5 trên địa bàn

Căn cứ công văn số 73/GDĐT-THCS ngày 27/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc tổ chức kiểm tra HKII và đánh giá xếp loại học sinh THCS năm học 2017-2018

     PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ÂN TƯỜNG TÂY                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    
  

 

 

Số: 35/QĐ-THCS ÂTT              Ân Tường Tây, ngày 28 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều động CBGV làm công tác coi, chấm kiểm tra HK II học sinh lớp 5  năm học 2017-2018

 

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ÂN TƯỜNG TÂY

 

Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học được ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của BGD&ĐT về việc quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS;

 

Căn cứ công văn số 73/GDĐT-THCS ngày 27/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc tổ chức kiểm tra HKII và đánh giá xếp loại học sinh THCS năm học 2017-2018;

 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều động CBGV làm công tác coi, chấm kiểm tra học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2017-2018 gồm các ông, bà có tên và giữ chức vụ sau: (Kèm theo danh sách)

 

Điều 2. Nhiệm vụ của CBGV làm công tác coi, chấm kiểm tra HK II học sinh lớp 5 năm học 2017-2018 thực hiện theo kế hoạch của đơn vị trường TH trên địa bàn.

Thời gian coi kiểm tra 2 môn Tiếng Việt, Toán lớp 5 sáng ngày 16/5/2018.

Thời gian chấm 2 môn Tiếng Việt, Toán lớp 5 chiều ngày 16/5/2018.

Địa điểm: điểm trường chính 2 trường TH số 1 và số 2 Ân Tường Tây.

 

Điều 3. Các bộ phận hành chính, chuyên môn và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

                  P.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                               

+ Như điều 3 (T/h);                                                                 

+ Lưu VP-CM.

 

                                             Nguyễn Văn Ý

 

 

 

 

DANH SÁCH CBGV COI, CHẤM KIỂM TRA LỚP 5 TIỂU HỌC

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo QĐ số 35/ QĐ-THCS ÂTT ngày 28/4/2018)

 

TT

Họ và tên

C.Vụ

Chức vụ coi, chấm kiểm tra

Thời gian coi, chấm

Đơn vị coi, chấm kiểm tra

1

2

3

Nguyễn Thị Minh Thủy

Nguyễn Thị Vân Thi

Đàm Thị Thống

T.Đoàn

GV

GV

Coi kiểm tra

Sáng 16/5/2018

TH số 1 Ân Tường Tây

1

2

Đặng Minh Lợi

Võ Thị Tuấn Anh

T.Đoàn

GV

Coi kiểm tra

Sáng 16/5/2018

TH số 2 Ân Tường Tây

1

2

3

4

5

6

Trần Thị Xuân Lê

Trịnh Rô

Trần Ngọc Sơn

GV

GV

GV

Chấm T.Việt

Chiều 16/5/2018

TH số 1 Ân Tường Tây

Nguyễn Minh Chí

Phạm Văn Khoan

Nguyễn Như Quan

T.Đoàn

GV

GV

Chấm Toán

1

2

3

4

Tô Đỗ Thị Xuân Mai

Nguyễn Thị Thúy Liễu

GV

GV

Chấm T.Việt

Chiều 16/5/2018

TH số 2 Ân Tường Tây

Trần Ngọc Ứng

Nguyễn Ngọc Hy

T.Đoàn

GV

Chấm Toán


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới