Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Tháng 09 : 1.402
Năm 2021 : 12.113
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2017-2018

kế hoạch kiểm tra HKI

      PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ÂN TƯỜNG TÂY                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    
 
  
 

 

 

Số: 116/KH-KTHKI                          Ân Tường Tây, ngày 02 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

 

 

            Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân và trường THCS Ân Tường Tây,

            Căn cứ công văn số 203/GDĐT-THCS ngày 01/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK và đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2017-2018;

            Để chỉ đạo tổ chức kiểm tra HKI năm học 2017-2018 được thống nhất theo qui định trong toàn huyện nói chung và trường THCS Ân Tường Tây nói riêng, trường THCS Ân Tường Tây xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra HKI như sau:

 

I. CÁC YÊU CẦU CHUNG

- Tổ trưởng chuyên môn các tổ rà soát tiến độ thực hiện chương trình HKI của GVBM thuộc tổ quản lý, những môn nào chậm phải có kế hoạch dạy bù, không để xảy ra trường hợp dạy dồn tiết, cắt xén chương trình, (kể cả tiết luyện tập, ôn tập, thực hành, chủ đề tự chọn) báo cáo cuối tuần 16 cho chuyên môn.

- Tổ trưởng CM rà soát lại chế độ cho điểm từng bộ môn (điểm hệ số 1, hệ số 2) và cả điểm kiểm tra các chủ đề tự chọn. Triển khai lại các công văn hướng dẫn chế độ cho điểm, quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 về việc ban hành qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT và công văn số 129/SGDĐT ngày 02/02/2012 của SGDĐT về việc qui định hồ sơ chuyên môn và đánh giá xếp loại học sinh trung học; có kế hoạch kiểm tra bù cho diện HS vắng thiếu bài kiểm tra trước khi tổ chức kiểm tra HKI.

- Các tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tốt nội dung ôn tập cho học sinh: Lập đề cương ôn tập, biên soạn hệ thống câu hỏi, từng bước hình thành ngân hàng câu hỏi và bài tập phù hợp; hướng dẫn gợi ý để học sinh chủ động ôn tập có hiệu quả.

            Các nội dung trên TTCM lập báo cáo gửi Hiệu phó CM hạn chót ngày 12/12/2017.

            - Sau khi kiểm tra HKI, Giáo viên TPT tổ chức cho HS sinh hoạt Đội, lao động làm sạch đẹp trường lớp, GVBM tổ chức chữa bài kiểm tra học kỳ cho HS.

            - Chuyên môn xây dựng kế hoạch sao in đề kiểm tra từ nguồn ngân sách.

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Ban ra đề kiểm tra HKI.

1.1. Các môn đề chung của Phòng GD&ĐT Hoài Ân:

- Khối 9 gồm 8 môn: Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa.

- Khối 6, 7, 8 gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán, Anh văn.

 

1.2. Các môn đề chung của trường:

Được ủy quyền của Phòng GDĐT Hoài Ân, trường thành lập Ban ra đề và nhân đề kiểm tra gồm các thành viên (có Quyết định kèm theo):

- Khối 9 gồm 5 môn: GDCD, Công nghệ, Tin học, Thể dục, Âm nhạc.

- Khối 8 gồm 11 môn: Lịch sử, Địa lý, GDCD, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục.

- Khối 6, 7 gồm 10 môn: Lịch sử, Địa lý, GDCD, Sinh học, Vật lý, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học.

            - Việc ra đề kiểm tra các môn đề chung của trường được thống nhất trong một khối lớp. Đề kiểm tra đảm bảo yêu cầu kiến thức tối thiểu của từng môn và phân hóa được 3 đối tượng học sinh.

            - Cấu trúc đề kiểm tra HKI:

            + Môn Ngữ văn 100% tự luận.

+Các môn Lịch sử, Địa lý, Công dân: 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận.

            +Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ: 60% trắc nghiệm khách quan, 40% tự luận.

            +Môn Tiếng Anh: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của SGDĐT Bình Định. Việc kiểm tra kỹ năng nói cho tất cả học sinh của các khối lớp 6, 7, 8; riêng khối 9 chỉ thực hiện đối với lớp học thí điểm.

            +Các môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học kiểm tra thực hành.

            - Yêu cầu đối với đề kiểm tra:

            + Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của HS trong phạm vi môn học.

            + Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu và kỹ năng được xác định trong chương trình và SGK của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

            + Phân loại được trình độ HS và thời gian qui định đối với từng môn học.

            + Thời gian làm bài 90 phút cho hai môn Toán, Văn và 45 phút cho các môn còn lại.

 

            1.3. Chế độ báo cáo:

- Sáng 14/12/2017: Các tổ trưởng chuyên môn nộp đề đề xuất kiểm tra HKI, kèm theo USB hoặc gửi qua Email của hiệu phó chuyên môn (đề, ma trận, hướng dẫn chấm).

- Chiều 14/12/2017: BGH và tổ trưởng CM duyệt đề kiểm tra HKI.

- Nhận đề thi kiểm tra các môn do PGDĐT ngày 20/12/2017.

- Từ 15/12/2017: Nhân đề thi đến từng học sinh/môn thi, vào bì niêm phong đề các môn đề chung của trường và PGD&ĐT, hoàn thành chậm nhất đến 23/12/2017.

 

2. Ban coi chấm kiểm tra HKI:

2.1. Nhiệm vụ của ban coi, chấm:

Căn cứ công văn số 203/GDĐT-THCS ngày 01/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc tổ chức kiểm tra HKI năm học 2017-2018, nhà trường thành lập Ban coi, chấm kiểm tra HKI (có Quyết định kèm theo):

- Thực hiện coi chấm nghiêm túc, đảm bảo mỗi phòng thi có 2 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi các bộ môn từ khối 6 → 9.

- Danh sách được lập theo thứ tự ABC/khối lớp, Khối 6, 7, 8 mỗi phòng thi không quá 30 HS/phòng, K9 không quá 24 HS/phòng (có danh sách kèm theo).

- Tổ chức đánh số báo danh theo từng buổi thi. Đánh phách, cắt phách và chấm tập trung tất cả các môn, kể cả môn đề chung của trường.

- Các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, GDCD, Công nghệ bố trí kiểm tra theo PPCT của bộ môn (tập trung trong tuần 17, 18).

 

2.2. Lịch kiểm tra HKI:

            Căn cứ công văn số 203/GDĐT-THCS ngày 01/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về việc tổ chức kiểm tra HKI năm học 2017-2018 thời gian từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017, trường cụ thể hóa lịch kiểm tra HKI như sau:

 

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn kiểm tra

Khối - lớp

T.Lượng

Mở đề

Giao đề

Tính giờ

25/12/2017

Sáng

Địa lý

9

45 ph

7 h 15

7 h 30

7 h 35 đến 8 h 20

Lịch sử

6

45 ph

Hóa học

9

45 ph

8 h 45

9 h 00

9h 05 đến 9 h 50

Vật lý

6

45 ph

Tiếng Anh

7A1,A2

Kiểm tra kỹ năng nói

Từ 7 h 30

Chiều

Địa lý

 7-8

45 ph

13 h 15

13 h 30

13 h 35 đến 14 h 20

Vật lý

7-8

45 ph

14 h 30

14 h 40

14 h 45 đến 15 h 30

Tiếng Anh

6A3,A4

Kiểm tra kỹ năng nói

Từ 13 h 30

26/12/2017

Sáng

Tiếng Anh

 6-9

45 ph

7 h 15

7 h 30

7 h 35 đến 8 h 20

Sinh học

9

45 ph

8 h 45

9 h 00

9 h 05 đến 9 h 50

Địa lý

6

45 ph

Tiếng Anh

7A3,A4

Kiểm tra kỹ năng nói

Từ 7 h 30

Chiều

Tiếng Anh

 7-8

45 ph

13 h 15

13 h 30

13 h 35 đến 14 h 20

Sinh học

8

45 ph

14 h 30

14 h 40

14 h 45 đến 15 h 30

Lịch sử

7

45 ph

Tiếng Anh

6A1,A2

Kiểm tra kỹ năng nói

Từ 13 h 30

28/12/2017

Sáng

Ngữ văn

 6-9

90 ph

7 h 15

7 h 30

7 h 35 đến 9 h 05

Vật lý

9

45 ph

9h 20

9 h 35

9 h 40 đến 10 h 25

Sinh học

6

45 ph

Tiếng Anh

8A3,A4

Kiểm tra kỹ năng nói

Từ 7 h 30

Chiều

Ngữ văn

 7-8

90 ph

13 h 15

13 h 30

13 h 35 đến 15 h 05

Hóa học

8

45 ph

15 h 20

15 h 35

15 h 40 đến 16 h 25

Sinh học

7

45 ph

Tiếng Anh

9A1

Kiểm tra kỹ năng nói

Từ 13 h 30

29/12/2017

Sáng

Toán

 6-9

90 ph

7 h 15

7 h 30

7 h 35 đến 9 h 05

Lịch sử

9

45 ph

9 h 20

9 h 35

9 h 40 đến 10 h 25

Tiếng Anh

8A1,A2

Kiểm tra kỹ năng nói

Từ 7 h 30

Chiều

Toán

 7-8

90 ph

13 h 15

13 h 30

13 h 35 đến 15 h 05

Lịch sử

8

45 ph

15 h 20

15 h 35

15 h 40 đến 16 h 25

2.3. Giáo viên làm nhiệm vụ coi chấm thi:

a. Giáo viên làm nhiệm vụ coi thi:

            Để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, khách quan, bố trí mỗi phòng thi 2 GV làm nhiệm vụ coi thi (Có danh sách kèm theo).

            Yêu cầu GV thực hiện coi thi đúng qui chế, thời gian có mặt tại hội đồng coi thi HK I năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

            *Buổi sáng : Có mặt chậm nhất  lúc 7 h 00

            *Buổi chiều : Có mặt chậm nhất  lúc 13 h 00.

b. Giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi đề chung tại trường:

            - Tất cả GVBM tập trung chấm thi tại hội đồng chấm thi HKI ở các môn đề chung của trường và của Phòng GD&ĐT Hoài Ân, thời gian ngày 27 và 30/12/2017

            + Ngày 27/12/2017 chấm tập trung các môn đã kiểm tra từ ngày 25, 26/12/2017.

            + Ngày 30/12/2017 chấm tập trung các môn đã kiểm tra từ ngày 28, 29/12/2017.

Ghi chú: GV làm nhiệm vụ chấm thi buổi sáng có mặt tai HĐ chấm thi đúng 7 giờ, buổi chiều đúng 13 giờ 30.

c. Chế độ báo cáo:

*Coi kiểm tra từ 25/12/2017 đến 30/12/2017 theo lịch kiểm tra.

*Chấm kiểm tra học kỳ từ 27/12/2017 đến 30/12/2017 theo kế hoạch.

 

III. Các mốc thời gian sau kiểm tra học kỳ:

- Ngày 01/01/2018 GVBM thực hiện nhập điểm trên hệ thống vnEdu ở nhà và xuất báo cáo các thống kê (điểm KTHK, ĐTBmhk) báo cáo cho Tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn báo cáo thống kê kết quả kiểm tra và nhận xét bài kiểm tra của học sinh HK I ở các bộ môn theo mẫu.

- Ngày 02/01/2018: GVBM tập trung vào ĐTBmhk ở sổ gọi tên – ghi điểm/lớp, và báo cáo điểm KTHK, ĐTBmhk cho tổ trưởng CM. GVCN báo cáo xếp loại học lực và hạnh kiểm HKI (hạn chót chiều 02/01/2018).

- Ngày 03/01/2018 chuyên môn tổng hợp các báo cáo và gửi về PGDĐT chậm nhất chiều 03/01/2018.     

- Với các môn sau kiểm tra HK vẫn còn chương trình tiếp tục thực hiện, không cắt xén, bỏ bài.

- Thực hiện dạy và học chương trình HK II thực hiện từ ngày 08/01/2018 theo thời khoá biểu lần 1 HKII áp dụng từ ngày 08/01/2018; HPCM lên TKB HKII trước 01/01/2018.

 

            Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện việc tổ chức kiểm tra HKI, và kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh của đơn vị trong năm học 2017-2018./.

 

 

Nơi nhận :                                                              P.HIỆU TRƯỞNG

-BGH (chỉ đạo)                                                                           

-TTCM (T/h)

-Lưu VP.

 

 

                                                                                   Nguyễn Văn Ý                                                                                

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới